Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B ï D ES D AÖS L t-ïl),-

Ik hoorde u om vergeving fmeeken. Voor al de zonden en gebreken

Van u, van ons, van Nederland; Dat Land, ja al des waereldsdeelen, Eerbiedig aan de zorg bevelen

Van eeuwig werkende Verltand.

Ik zag u ook met ernst, in 't midden Des Volks, om waare wysheid bidden.

Om doorzicht, moed, en om beleid, Voor hen die 't Vaderland regeeren: Om ons dus biddende te leeren

De liefde voor onze Ovrigheid.

Wat was 't gevolg van uwe Itichting? Gezegende verftands verlichting,

En zucht tot beetring van 't gemoed; Elk onzer fprak in zyn gedagten, Ik wil voortaan de deugd betrachten,

Want God, die my bewaart, is goed.

Will

Sluiten