Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï70 BEDENDAGSLIED.

't Is de taal van 't hart te fpreeken.

Zonder dat men woorden kiest; Tot men, in Godsdienftig zwygen,

Eindlyk als zich zelf verliest. Zegt my3 waarde Landsgenooten,

Wat of waarlyk bidden zy? Is 't aan God iets te vernaaien

Dat Hy beter weet dan wy?

Is 't de Alwetenheid te zeggen

Wat hier al voor kwaad gefchiedt? Spreekt als redelyke wezens!

Is dit bidden, of is 't niet? 't Regte bidden is bewust zyn

Onzer diepe afhanklykheid, Van een goedertieren Vader,

Die in alles ons geleidt.

Sluiten