Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1^4 BEDENDAGSLIED*

Hy > dien wy voor God erkennen ,

Is, was, en blyft eeuwig vry; Al zyn doen is wyze reden,

Nimmer komt er hartstocht by. Pleiten, dringen en bezweeren,

Maaken geen verandering In den wil van 't Hoogfte Weezen *

Zo als by den fterveling*

God is liefde, God is Vader;

Nooit is Hy 't ontfermen moê; Altoos wil Hy fchuld vergeven,

Hier behoefd geen dringen toe. Ja, 't is waar, wy moeten fmeeken

Om vergeving in zyn zoon, In Hem, heeft God zyne ontferming,

Zyne gunst ons aangeboón.

Maai

Sluiten