Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEDENÓAÖSLTED, 175

Maar die zoon bragt nooit de goedheid

In het Godlyk weezen voort: Deeze goedheid fchonk dien zoon ons:

Zo luidt het onfeilbaar Woord, 't Nedrig bidden om vergeving

Is de erkenning van Gods recht, Om ons al die gunst te weigren,

Zuivre Godsvrugt toegezegt.

't Is het levendig gevoelen,

Dat men, door het droef gemis Van de Godlyke Genade,

Allerongelukkigst is; 3t Is eene allerfterkfte pooging

Van het hart, dat zich bekeert; 't Is een allertreffendst teken

Hoe zeer het Gods gunst begeert.

Onder-

Sluiten