Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEDENDAGSLIED.

Onderzoek nu, Medeburgers,

Of dit Godsdienst heeten mag; En ziet hier uit uw verpligting

Op een Dank- en Bedendag! Kent God als een geestlyk weezen,

Die des menfchen geest begeert; Die niet flegts in volle kerken,

Maar in 't hart wil zyn vereert.

Komt dan, braave Landgcnooten$

Op 't bevel der Overheen, In Godsdienstige Gebouwen

Als één eenig volk by een: Dankt, looft uwen God daar plegtig,

Voor zyn' gunsten ons betoont; Dankt Hem voor de onfchatbre vryhcki.

Die nog heden by ons woont.

Zin^

Sluiten