Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

184 SE ZORGVULDIGE MOEDER,

Wy bragten je op in eer en deugd,

'k Zei, „ onze Jongen zal „ Wat leeren in zyn jonge Jeugd;

,, Dit is het mooglyk al,

„ Dat hy van ons te wagten heeft:

,, En wetenfchap is ligt. „ Wie weet wat hy nog wel beleeft!

„ Voor 't minst, 't is onzen pligt. "

Jy leerde 't leezen als een aap,

En fchreef een ftoute hand; De Meefler zei wel eens, die knaap

Heeft zeer wel zyn verftand.

Hy hadt je graag by hem gehadt;

Doch dit ftondt jou niet aan; Ja Piet, jy waart een regte Plat.

Paar is wat omgegaan.

jy

Sluiten