Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$r5 NIEUWJAARS LIEDJE.

Aan onze ryke groote lieden;

Die, zonder lust, en ongezond, Niet weten wat een tong te bieden,

Die al voor lang niets lekker vondt.

Wat appelmoes, of wel wat peeren.

Wat ertjes kostlyk gaar gekookt, ïs kost voor ons, als wy traóleeren:

Een hammetje van pas gerookt, Zien wy dan op den disch verfchynen;

Wat boter, en ook wat befchuit, Wat kaas, wat manglen en rozynen,

Zien wy in plaats van kostlyk fruit.

De mond raakt los, onze oogen blinken. Daar wy zo hartlyk vrolyk zyn;

En ondertusfchen maatig drinken Een^fmaaklyk glaasje roode wyn.

Dm

Sluiten