Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.HET HUISLYE LEVE BS." 233

Uw hart is goed; zagt zyn uw' zeden;

Gy geeft altoos aan pligt gehoor; 'k Ben dubbelt wel met u te vreden, '

En 'k heb daar duizend reden voor: 'k Spreek ernstig, maar niet onbefcheiden.

Ik hoop, gy houdt my dit ten goê? Doch dat gekibbel met uw' meiden,

Zie, dat ben ik verfchriklyk moê.

sk Beminde u niet om tydlyk voordeel.

Dat weet gy was nooit myne zaak; Ik koos een' vrouw, die geest en oordeel,

Veel nutte kennis heeft, en fmaak. 'k Beloofde my, uit die verbinding

Met u, een allervrolykst lot; Maar hemel! hoe heeft de ondervinding

Tot nog die lieve hoop befpot!

P 5 Zeg,

Sluiten