Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

252 1SUURENFR AATJE.

GRIETJE.

Tryn, je bent by 't houtjen of! Deezen raad is geen van allen, Zelfs myn Bram, niet ingevallen,

En hy 's gantsch niet gek, God lof!

Ei zit nog een oogenblik, 'k Ga er hem terftond om kwellen, En dan zal ik je 't vertellen.

Ik ben magtig in myn fchik

T R Y N T J E.

Ben je daar al, gaauwe Griet?

Benje nu te regt gekomen?

'k Wed dat jy al hebt vernomen 't Geen jy wou, zeg, is 't zo niet ? o! Hy is een fchrander hoofd!

En hy kan zo kragtig fpreekcn.

Zou hy niet wel kunnen preken? Zo heeft hy zich afgcHooft!

GRIETJE.

Sluiten