Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER DER LIEDJES, 25/

a Leeraars van het zalig Vreêverboiad. Bladj:. 142; I Wys: Het best op aarde is een gerust gemoed.

jp Vadren van ons Vaderland. . . 133/ | Wys: Je le 'compare avec Loiiis.

T.

Tien het de klok! de klok het tianl ; 38. 1 Wys: Wat baart de liefde al droefheid1.

Toen Jezns op deez' aard verkeerde. . 2&1. t Wys: Wy draagen met gelyke zinnen.

w.

Waarde braave Landgenooten" , ; 163. 1 Wys: Tot in de allerminfte dingen.

wat is zonder Min en Wyn. : : «?» 4 Wys: Ohne Lieb, und ohne Wein. \

Wat kan op aard toch meer genoegen geeven. 88. « Wys: Vous l'ordonnez, je me ferai connoltre.

;jiVat fchon 'er Buurtje? 't fchynt dat jy. . 29. H Wys : Prins Rabert ware a Gentelman.

iWat zou toch ons leven zyn. . s 5$. « Wys: Ohne Lieb, und ohne Wein.

Sluiten