Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X aan de GOEDE GEMEENTE.

doen moet, om hier braaf, en hiérnamaaïl „ zalig te kunnen worden '*. . Welopgevoede aankomende Jeugd, wy heb\ hen ook voor V weder iets gedaan. EenigA Airtjes naar uwen fmaak, zo gy nog in uwem onbedorven natuur ftaat zyt, zult gy hier vindenï Uwe begunftigde Wysjes hebhen wy opgezogt, Sm daar naar gecomponeert. Ik kan U verzekeren! dat eenige Jonge Dames, alreeds gebruik daar van gemaakt hebben; en dat wy meermaal vereert zyn geworden met een Liedje uit deeze ver-' zameling, gezongen door eene fraaye ftemme, en gefpeelt door tedere, voor het Clawier gevormde* vingertjes.

Wy zullen uwe nieuwsgierigheid naar het Boek . zelf, niet langer ophouden. Leef gelukkig!

Ryp IN NoQRDEIOtiT,AND,

den 24 July

MDCCLXXXI.

inhoud. I

Sluiten