Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BLYDE VROUW; TI

„ 'tBrood, dat wy voor Moeder winnen, s, Is een zegen voor ons Kind.

„ Die hunne Ouders niet beminnen, Worden niet van God bemint.

„ Nimmer zal zy kunnen klaagen, „ Dat ik narrig ben, of koel:

„ 'k Zal haar helpen, 'k zal haar draagen „ Van het bed, en op den ftoel.

55 Wyf, wat zullen we ons vermaken „ Als ze, aan onzen tafel zit:

„ Ja, de fpys zal beter fmaaken, „ Als uw Moeder voor ons bid.

„ 'k Moet de braave vrouw beloonen, „ Voor de Vrouw die zy my gaf.

„ 'k Zal haar alle hulp betoonen, „ Tot dat ik haar leg in 't graf.

'k Zal

Sluiten