Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22 BE BRAAVE ZOOMEN.

P I E T E R.

sk Dagt al, waar mag Jan tog blyven, Heeft hy nu geen zwaarigheên?

Vader kan zyn tyd verdry ven, In gezelfchap, of alleen.

Die hem kent moet hem beminnen;

Hy weet elk voor zich te winnen; 'k Wed, dat ge op Sint Jorishof, Nog zult hooren tot zyn lof.

JAN.

Tweemaal 'swreeks moet Vader eeten By my en by u, hoor, Piet;

Want, fchoon ik meen wel te weten, Dat men op dat Hof geniet

Goede wel bereide fpyzen;

('k Heb de kost fteeds hooren pryzen,) Zyn zy voor een man, zo oud, Wat te grof, te zwaar, te zout.

CHRISTIAAN.

Sluiten