Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE WELLUST.

Wys : Als my de Deugd met vriendlykbeid,

In 't hart gepynigt door verdriet, Door myn' gedagten als verflonden,

Sprak Wellust: „ neem, het geen ik bied'; „ Myn heil rust op veel vaster gronden.

„ De ydele Eer geeft niets dan fchyn, „ Daar 't volk, zo wuft gelyk de winden,

„ De uitdeelers harer giften zyn, ' „ Moet gy die onvolkomen vinden. "

Wat zag hy my aandoenlyk aan! Wat fchoonheên mogt ik toen ontdekken l

Hoe hevig was ik aangedaan, Door zyn' bekoorelyke trekken!

C 4 Hoe

Sluiten