Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

© E WELLUST. 43

„ Bewaar u toch voor dwaas verdriet, „ Zou Godsdienst uwe vreugd bederven?

„ Eet, drink, bemin, geniet, geniet; „ Want mooglyk zult gy morgen fterven. 1

De eerwaarde Godsdienst, dus veracht, Was verontwaardigt; hy ging henen.

Terftond was ook al zyne kragt, Zyn invloed op myn geest, verdweenen.

Intusfchen wierd den wyden kring Van dartle weelde rond gelopen;

Myn hart kon op geen beuzeling Van deezen kant nu langer hoopen.

Dat woelen hadt niet langer fmaak; En toen ik in bedaarder ftonden,

My zelve vroeg: heb ik 't vermaak, Het waar vermaak, nu al gevonden?

Een

Sluiten