Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET WELKOM.

Wys: Hier heeft my Rozemend lefcheiden.

jfk zie dan 't eind van myn verlangen,

3 treedt myn' ftille woning in!

k Mag u dan in myn arm ontfangen,")

> (tweern.) fees welkom, lieve hartvriendin! j

Wees welkom, waardigfte aller vrouwen!

Iween, maar 't is van dankbaarheid. . .

Mag ik myne oogen wel betrouwen ?~)

£ (tweern.')

2 word ik weêr door fchyn misleid? j

Nooit fluit de zagte flaap myne oogen,

£ 'k ben by u; gy fpreekt met my.

Nu word ik immers niet bedrogen,")

!»(tweern.) IZit immers waarlyk, aan u zy? i

Behaagt

Sluiten