Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a6 h e t w e l k o m.

Behaagt u myn eenvoudig leven, Waar in ik zó gelukkig ben,

Dat ik het niet zou willen geven,") Voor 't prachtigst leven dat ik ken?j

o Ja, 'k beleef hier gouden dagen; 'k Heb nooit naar overvloed gehaakt: En mogt ik nog één weldaad vragen

ï (tweern.) o! Dan was myn geluk volmaakt, j

Deed my de Hemel dit verwerven, Dan fcheidde gy nooit van my af;

Wy leefden t'zaam,om t'zaam te iterven,")

> (tweemj

Dan ruitten wy in t zeitde grar. j *****

Sluiten