Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

62 Dï VERSTANDIGE VADER*

Men moet de Meisjes vormen, VrotiWjV Voor 't Huifelyke leven;

En als ik uw gedrag befchoüw Zult gydit niet weerftreven.

. Hoe Wyfje, naait gy zelf ook niet! Zit gy in dwaze grillen,

Die men nu Juffershandwerk hiet, Uw' dagen te verfpillen?

Ben jy zoo'n popje op de kas* Die 'k naauwlyks aan durf raken?

Gy hoüdt uw oogen op de wasch , En Huifelyke zaken.

Indien gy een goed Koftfchool vindt, Daar m' aan den kant der zeden

Niet meer verliest, dan men wel wint Aan Franfche Hoflykheden,

Daa

Sluiten