Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de VERSTANDIGE VADERj

Ik wil geen Juffer du Bonton , Van 't lieve meisje maken.

'k Wou dat ik u beduiden kon, Hoe zeer dit is te laaken.

Zy fflag zeer wel gezelfchap zien; Zoek gy voor haar Vriendinnen ,

In kinderen van brave liên, Die deugd en vreugd beminnen*

Zy zal met ons naar 't Schouwburg gaan5 Met ons naar Buiten ryden;

'k Toon haar de groote Waereld aan', 't Is toch niet te vermyden.

Zy moet die dwaasheên van naarby, Doch fteeds met ons befchouwen.

Ik ken haar fmaak; ik weet, dat zy Haar, voor 't geen ze is, zal houên.

E Dis

Sluiten