Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE HUISVROUW. 73

Zie zo! dat is wel overlegt, En alles is nu klaar.

*k Heb 't nog niet aan myn man gezegt,* Wist hy 't, hy gromde maar.

De mannen kunnen toch geen kwaad Zo 't fchynt, in meiden zien.

Ja! of hy zwijgt en of hy praat, Myn wil zal nu gelchiên.

„ Wat blieft myn Heer"? is't voor en na. Met onze Jacomyn;

En ziet, myn Heer laat zich, och ja, Begoochlcn door dat zwyn . . .

Daar is hy zelf: wel Koftlykheid! De Tafel is gereed;

De fpys is naar uw fmaak bereidt. Kom, maak dat jy wat eet.

•j» DE

Sluiten