Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

143 DE ONTEVREDENE.

rt Ei zie, wat lompe Timmerman! „ Die deuren ziet gy dat niet fluiten?

„ 't Is of hier niemand werken kan; 5, Dit's óók een ongemak van 't Buiten.

„ Wat word my menigmaal gezegd: „ Juffrouw 3 gy hebt een grooten zegen, „ Eer, aartig Buitentje aan de Vecht; Maar my komt het vry ongelegen.-

„ Zie, deeze kamer is vol tocht, ,, In de andre kan ik ook niet ftooken,

5, Ik heb 't nog onlangs onderzogt, „ Maar dat was eerft verfchriklyk rooken!

„ Ik zie hier ook geen Chriflenmenfch, „ Denk of de tyd my moet verveelen; „ Schoon ik naar geen gezelfchap wensch, Want 'k ben ecn'Vyandin yan't fpeelen.

j, 'k Bea

Sluiten