Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DB OUDE LUIDJES. I7.>

Door- ons is 't alles mlt floqven gewonnen,

En wel- deuntjes te zaam gegaart: Wy zyn mit een klein beetje begonnen,

En zie: de Heer het ons bewaart!

Wie 't brood met vlyt, en met trouwheid wint.l

v. j> bis.

Heeft regt genot daar van, myn vrind, j

DE MAN.

Ja, wyf, je kant ook zo van 't goeye fpreekenj

Datjy me bynaar kryten doet: Ons Dominee kan magtig fchoon preeken,

Maar hy brengt het zo niet aan 't gemoed.

Jy hebt gewurmt, g:tift, gezift, 1

\bis.

In 't Bedenbockje, en ook in de fchrift.j

Maar wat zegt men wyf van die mooye ftienen ,

Zo geeltjes als en dukkatengoud ? Ik zou haalt by my zeiven nu wel mienen

Dat jy ze nog niet hadt befchouwt,

Veur het Tuinhuis, ky\ maar van var:*)

\ bis.

Zy zyn gemetzelt als een ftar. j

Laaten

Sluiten