Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1^3 DB OUDE LUIDJES.

Men... komt... ik zal 't eens gaan zien. 't Zyn, 'k heb het gezien, Onze jonge Liên!

o Heer! gy geeft aan allen ftof

Om vergenoegt te leven,

Wilt ons ook liefde geven, Liefde tot uw lof!

Zelfs 't vinkje dat hier zong,

Veragt gy ook niet,

Dat dus ook ons Lied

Uwe goedheid vervong! Ik zal... ik zal... maar zagt! o God! Gy geeft ons zo veel genot..Ver... heven... boven allen roem. o Schepper! ik roem Zeer zalig... myn lot!

D E ;

Sluiten