Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j.02 DIE DANKBAAR IS, IS BLY.

Daar 't zot vooroordeel in zyn boeyen Niet yder,— niet dra mccitcn,-- bindt;

Daar nutte Wetej-ichappen bloeyen; De Kunilrei baar befchermers vindt.

( Da Capo.)

Een Land, daar nog de goede zeden In altoos duurende.achting zyn;

En, hoe zich onze jeugd moog -kleden, Hoe beuzelachtig zy ook fchyn'',

Zy houdt de Deugd in hooger waarde, Dan menig norfch Bediller denkt,

Die menfchenhaat aan hoogmoed paarde, En dus de wet der Liefde krenkt.

([Da Capo.)

Gezegend met oprechte vrinden, Die ik myne achting heb gewyd;

Die my altoos, altoos beminden, Al fpoog de gruwelyke Nyd

Kaar

Sluiten