Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SC}3 DIE DANKBAAR IS, IS BLY.

Zult gy ons welbchaaglyk maaken In 't oog der Godheid? ydle waan!

Zult gy, als ons de Dood zal naaken, Ons, hem geruft doen tegengaan?

( Da Capo )

Noemt, Scholaftike Beuzelaaren, Ons Onverfchilligen", zo wy,

Niet luiftren naar uw Schrift verklaaren; Och, Voegt 'er „ booze Ketters " by.

Wilt ons, als „doolenden", vermyden, Wiens heil u niet ter harten gaat:

Dit's 't ergfte, dat wy kunnen lyden Van uwen kragteloozen haat. < (Da Capo.)

Het blyft alleen by 't laftrend hoonen; Dit's alles, dat gy heden waagt.

Het vrye Land, dat wy bewoonen, Duit niet dat gy ons heenen jaagt:

Die

Sluiten