Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE NADENKENDE BINNEN-MOEDEB. 23?

Op iemand die ons iets misdeedt, Tot zyn bederf de wapens fmeed!

My zal men wis gelooven, Ik kan een Weesje door verdriet Doen kwynen; dat geen menfch het ziet,

Het al zyn heil ontrooven.

Ik kan een zwakken zieken Bloed, Die weinig doen kan, en dus doet,

Den naam van vadzig geven; Het zwygen wordt hem opgelegt, En zo hy 'er iets tegen zegt

Hem voor myn klagt doen beven. Ik kan, maak ik 't maar niet te grof, Net als de vleyers aan het Hof,

Den braafilen onderdrukken. Prys ik een Kind , dat my behaagt, Geen nood, hoe zich dat Kind gedraagt,

't Zal alles wel gelukken.

P 4 Ik

Sluiten