Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

238 HET DANKBAAR WEESKIND*

'k Heb fpys en drank, huisvefting, kleding; lk word door vriendlyke overreding

Geftaadig tot myn pligt gebragt. Ik heb gezelfchap, ja vriendinnen, Die my van gantfcher hart beminnen j

En die ik ook bemin en agt.

De vroomheid word my aangepreezen, 'k Word in den Godsdienft onderweezen,

In Jezus Godsdienft, die gantfch vry Van dwang is, en van overheering, Van ydle menfchelyke leering,

Van dwaaze, of norfche dweepery.

Zo ik oplettenheid blyf paaren Aan vlyt, zal ik, in weinig jaaren,

Gaan dienen by de goede liên; Of op my zeiven my geneeren, En door myn voorbeeld andren leeren,

Als zy myn goeden wandel zian.

't Zou

Sluiten