Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

llf) HET DANKBAAR WEESKIND.

Ik hoop 'my altoos wel te draagen; Ik póog in alles te behaagen,

Aan hen die nu myne Ouders zyn. Ik zal fteeds mynen pligt betrachten, My niet alleen voor ondeugd wagten,

Maar ook van ondeugds kleinften fchyn.

Ik zal naauwkeurig op de wetten Van 't Huis ten allen tyde letten,

In myn beroep en in myn pligt. 'k Zal nooit myn dag onnut verfpillen; Nooit geemlyk zyn, nooit ftuurfch bedillen;

Ik zie op 't geen ik zelf verricht.

Als ik dit Weeshuis moet begeven, Dan zal ik toonen door myn leven

Hoe deugdzaam ik ben opgevoed; En fteeds dit Huis met liefde noemen; Zo zéér op myne Opvoeding roemen,

Als andren op geflagt, of goed.

Wat

Sluiten