Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD VAN HET EERSTE STuX ytti

Ho X. 20. Oft. 1781- Vervolg van de gedachten van een Engelfchman. Uittrekfel 'uit de Courant van St. Chriftoffels. Een woord van den O. N. P. aan zyne yyanden. Orthodoxe Brief uit eene heterodoxe Stad. BI. 179.

. auratit volitans argentevt anfer

Ponicibus, Gallos in limine adejfe canebat: Calli per dumos aderant, Arcemqae tenebant% PrueBi tenebris (£ dono naSit opatee.

VlRG.

No. XI. 27.0a. 1781. Brief van een Koopman over de Bank van Engeland. Loffpraafc pp de Franfche Natie. Kort woord aan 'een Franfchman. BI. 304.

■ veieres teilure recludit

Tbefauros, ignotum argenti pondas Sf auri.

VlRG.

No. XII. 3. Nov. 17 81. Verachtelykheid van de Franfchgezinde faótie en Libelliften. Negociatie van vyf milioenen. Antwoord van Engeland aan Rusland, over de aangebodene Mediatie. Pleidooy voor iemand, of Betoog dat een monfter geen monfter is, met de Repliek. Ernftige waarfchouwing aan fommige afhangelingen van Z. D. H. BI. 223.

Jlrrige aures , Pampbile.'

Terint.

No. XIII. 10. Nov. 17 81. Karakter van ware en van valfche Patrioten. Leidfch tourtje van den O. N. P. op zyn hengft, en merkwaardig gefprek over de Heeren van der Capellen. Chocolaad waarvan men maar e'e'ns drinkt. Medaille van

Zu

Sluiten