Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE OUDERWETSE NEDERLANDSCHE

PA TRIO T«

N°. I-

UtfihctfoïiU primo: mutmtur in amos, #. Prima cadunt\ ita verborum vttus interit «tas;

'Multa renafcentur, qitcz jam cecidtre, cadentqu» Oux nunc funt in honorê vocabula. .

Ho rat. Art. Poet.

VcrTat ik u bidden mag, Oom, als gy een " wekelyks blaadjen fchryven wilt, zoo als gy zegt, dan noemt het tog niet dt Patriot: dat is wel het ongelukkigfte woord ,

Ik had juift myn rechter elboog op myn knie gelegd , en bukte in de fchoorfteen om myn pyp op te rieken, toen myn Neef, die de zynen op zyn gemak zat te roken , de voorgaande woorden met drnzelfden onverfchilligen toon zeide, als of hef zoo op 't ogenblik myne intentie niet geweeft was» zoo als ik myn pyp aangeftoken zou hebben, óm hem in vertrouwen te zeggen, dat de befte titel, die ik voor myn blaadjen uitgedacht had, in de tegenwoordige tydsomltandigheden, was — De Patriot.

Ik heb naderhand gemerkt, dat 'er een ve! r}aó pier naaft my geleegen had, waarop ik myn eerfte nommer had beginnen te fchryven. Daar had myn Neef van boven in gekeeken. „ Dat is wel het oneelukkigfte woord, zeide myn Neef. — * A 18

Sluiten