Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4 )

weeft, om myn Neefin iets gelyk te geven- zoo dat ik hem de eene tegenwerping voor, en de andere na. maakte. Met dat al bracht hy zyne idés al tot een groten trap van aanneemlykheid. Myne laatfte verfchanfing en daar ik wift dat hy niet tegen zeggen kon , was de minachting waarin de Ridder-ordens over 't geheel gekomen waren door

de vermenigvuldiging derzelven , Vergeef my

zeide myn Neef, niet door de vermenigvuldiging van de Ridder-ordens, maar door de vermenigvuldiging van de Leden van de meefte Ridder-ordens Ik ftond als iemand, daar de Poólfchë meefter tegen zegt: houd nu dat ftuk geld vaft in uw hand • en die voelt dat hy het valt heeft. — pfut, ze£ de Poolfche meefter, doed nu uwe hand open. __. By myne z.... myn driegulden is voort. ~ „ Daarenboven, zeide myn Neef, heeft de KoHïng van Zweedën niet onlangs nog eene Ridderorde ongerecht ? Heeft de Koning "van Vrankryk niet eene nieuwe Orde mgefteld , altans iets dat vee) naar eene Orde gelykt?

Van den Koning van Zweeden weet ik; maar van eene nieuwe Franfche Orde, zeide ik, heb ik «iets gehoord.

„ nat is te zeggen, een Orde, niet voor zyne eige Onderdaanen , zeide myn Neef; maar voor de Onderdaanen van andere Natiën, in andere landen, waar hy zyn invloed vermeerderen en luiden van erediet in zyne belangens brengen wil, en dezulke die met mede doen willen, gehaat maken by hunne medeburgers.

Ik keek, als iemand, dien de bril van zyn neus valt, en die wacht dat een ander ze voor hem oprapen zal. .

■ L'Ordre du Patrktims! zeide myn Neef.

Sluiten