Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( «5 >

dagen, na zulk eene aanhoudende en beredeneerde gelatenheid. Dié vrouw is in haar ziel gewond, zeide hy. „ — Ik begreep het zelfde, en begryp het nog even zoo: offchoon ik tot nog toe eren weinig begrypen of nareekenen kan, wat haar dien ochtend, daar zy wel was opgedaan en met verfcheide Domeitieken gefpcoken had als te voorenen overkomen zyn , 't geen die akelige uitwerking op haar gehad heeft. Want in al dien tyd , totnogtoe, wat men ook beproefd, en op welk eene wyze ik haar aangefproken hebbe, heeft zy nog geen woord geantwoord; en alles is haar onverfchillig, zelfs hare kinderen. -

Dat was juift wat ik vragen wilde , zeide ik.— „ Och ja! ook hare kinderen. " — Dan vrees ik voor een middel, 't welk my te binnen fchoot, zeide ik — doch, ik heb het evenwel eens m een dergelyk geval volmaakt zien gelukken; men kan het licht beproeven. Wilt gy my laten begaan? Mvn Vriend wilde volftrekt weeten wat ik voor had. Ik zeide hem myn ganfche Plan. Hy had 'er Keen gedachten van, doch ik verkreeg van hem , dat hy my zou laten begaan. Ik zal alles bezorgen,zeide ik,en morgenochtend om louuren, berf ik by u, Laat den D.oftor 'er dan ook zyn.

In een half uur had ik alles bezorgd, met de kinderen. En vervolgens ging ik naar huis, vol B 4

Sluiten