Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< n >

2eer kort zien wy ons zekef weder — het zy hier 9 of elders. "

Den volgenden morgen ging ik naar Mevrouw even onzeker, en bekommerd als te voren: doch altyd nog in hoop, volgens myn plan, dat men door eene onverwachte, fterke furprife, en die betrekking op haar tocftand had, eene gelukkige omwenteling by haar zou kunnen uitwerken. Ik vond alles in gereedheid, zoo als ifc het befteld had; haar Man en beide Kinderen diep in den rouw, zwaarder als de gewoonte medebrengt: En den Doftor by de hand. Zy was op haar kamer , en ik vond haar in dezelfde gefteldheid als den dag te voren. Onvoorziens —:$f5d haar Man in de kamer met beide de Kinderen, die naar haar toeliepen en haare knieën omvatten. Myn plan gelukte volmaakt. De onverwachte , treurige vertoning maakte een ogenblikkelyken indruk op haar. Haar gelaat veranderde eensklaps van ongevoeligheid, tot ontzetting, fterke aandoening, en eindelyk tot de bitterde droefheid. Zy omvatte haar Kinderen, dan haar Man; en toen kwamen de tranen: eene zee van tranen. De Doctor trad binnen. Gewonnen! alles gewonnen, zeide hy: nu moet zy uitfchreien. Zy wilde fpreken. Afgebrokene woorden toonden dat zy hare fpraak vol-

ko-

Sluiten