Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I 27 I

3ft zoo de geheele Eer van de Natie zelve. Maaf dat komt alles in geene aanmerking- Men moeft enkel zyn doelwit bereiken. En welk eene uitvinding deed men tot dat einde. De infaamite, godlooste 'uitvinding, die kan bedacht worden. Dat ons Volk wel gevochten had, dat kon, dat durfde men niet ontkennen. Maar het behaalde voordeel, dat meende men kon men veilig verkleinen. Dat voordeel was niets, en let wel , dat dat voordeel niets was , was de fchuld van het Hof. Hadden wy meer Schepen gehad • ' maar neen, dat verwytwas te oud, te afgefieeten, te zeer vervallen; men moeft iets hebben 't geen direét op de maatregelen, op de wil van het Hof verviel. Leugen of waarheid, dat was hetzelfde; het Volk

gelooft alles. Dus die Schepen van de Maas

en uit Zeeland , die hadden 'er by moeten zyn di* hadden contra ordres gekreegen. Ha! weJK eene uitvinding! Schielyk dat maar in de Couranten gezet, enftraks vloog de leugen het ganfche Land door. Men begreep 'er het gevolg van m den Haa». Daags daar aan verfcheen een Advertisfement in alle de Couranten, waar by autentiek bericht wierd, dat noit zulk een contra ordre was ge* «teven. Men had reden van te denken, dat dit terftond van effect zyn zou. Kon iets zekerder zyn. Kon zulk eene affirmatie va» hoger hand gefchieden, als het niet waar was geweeft. Zouden niet alle de Officieren van de Maas ftraks het tegenQ i deel

Sluiten