Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(45 5

trent de middelen die in 't werk gefteld worden tot afkeering van dezelven, welke uit de verwarde en gebrekkelyke denkbeelden potltaat, die het zich van dit een en ander vormt ia plaats van nadoe'ig te zyn, veeleer een wezentlyk voordeel, of om 't recht te zeggen, eene ramp te minder, wyl de onaangename voorftelling van een leed 't welk wy lyden, verdubbeld wordt door de djaidelyke voorftelling van de ware oorzaken, waarom ons hetzelve overkomen is of nog blyft voortduren, die elk op heurzelven zoo vele ondergefchikte onaangename denkbeelden uitmaken. En terwyl de eigenfehap van een vrolyk humtur is, van lugtig over alles heenen te ftappen en. vooral alle aanleiding tot onaangename gedachten en voorfteliingen van de hand te wyzen en te verzetten , zoo denkt het volk voorder dan ook niet aan het onderzoeken en beoordeelen van die oorzaken, zoo lang het in dat humeur blyft, en getrooft zich van verfcheide zaken niet te begrypen, uit welken het mogelyk onaangename gedachten vooruitziet, ingevalle het grondiger van dit alles onderricht was.

Doch vervalt integendeel het gros der Natie in eene hebbelyke droefgetflightid, (*) begint het over de publieke rampen fomber natedenken, en

ge-

(*) Gdyk vooral in Religie-oorlegen, vervolgingen» ens»

Sluiten