Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 79 1

het begin van dezen Oorlog niet voor ons opgëftapeld, de eene gefchikcer dan de andere om ons van deze allergevaarlykfte kwaal tegeneezen, om ons van onze verblinding te rug te brengen , zoo wy flechts onze ogen niet langer moedwillig fluiten. Hoe is die Stad , in hare begrippen, in hare maatregelen, telkens-ftap voor ftap verdwaafd: hoe zyn hare uitzichten de eene voor de anderen verdweenen; hoe is alles, waarop zy bouwde waar zy haar zelve en hare aanhangelingen alles van beloofde, gedurig verydeld geworden! En hoeveele kunllgrepen van allerlei aart heeft men telkens moeten uitdenken en in 't werk ftellen, om alle die misgreepen te bemantelen , te verbergen , of te verdraaien, ja zelfs met ftyve kaken, als 'er geen uitvlucht meer was, te loogchenen (-*). Men denke alleen maar aan — dat heimelyk verlangen naar een Engelfchen Oorlog; — aan die dromen van Alliantien met de Noerdfche Mogendheden — aan de verbeelding die men zich maakte van onze Kaap rederyen — aan die van dc zekerheid onzer JV. I. Colonien — aan al het voorgevallene met relatie tot het Advis van het Hof van Holland ,— aan het herneemcn onzer W. I. Koopvaardy-vloot door de Fran/chen; — enz. enz enz. Integendeel alle maatregelen zoo van H. H. MM. en de Gener&li-

teits-

(»■) Inmper dan één A—boekjen is, tang na den brief van het JHof van Holland, fchaamteloos gefteid, als eene bekende waarheids 4ai het Advis van hetzelve Hof voor A— gunflig geweeft was.

H 3

Sluiten