Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 9-3 ?

Vooral dat men zich door geene klanken moet laten verleiden en blindhokken, en dat men de befte bcdekfelen en betuigingen mistrouwen moet. Pat menige woorden van dien ongelukkigen aart ZYn dat zy in de ftrydigfte zinnen kunnen gebruik worden. Dat nkt alles wat onder den naam yanPatriotismus.van zucht voor het gemeene WelZYn van belangeloosheid wordt voorgedaan, entge van die namen verdient.. Dat daar onder dikwerf'de fchadelykfte heerfchzucht , de cigcnhevendfte uitzichten, ja fomtyds haat en nyd en vooral, onkunde en laatdunkenheid fchuüen Pat gevolgelyk niets gevaarlyker is, dan wanneer

r ■ „«« inliet atriter tvbematori, * aliguo ejiciat; oUit ruien.r, <*_ 'C"",b"'' & -di,io„cm „t; tune ?roc»> Ipec-

^Cixus l,b. Annn.. cao. . ^ Jyw

ntttn-n rcrum nomina pe'mmami"'»" • ^

I 3

Sluiten