Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( iorj )

der is de ontdekking van den gifmenger, dien men als dan dwingen kan om zyne beleezing (als ik het zoo eens noemen mag) te ftaken; ofwel 't geen van geen minder heilzaam effect is, om de wond die hy gemaakt had, te likken en het vergif 'er uit te zuigen, waaraan hy dan zelve kort daarna »emeenlyk komt te barften. Ondertusfchen zyn "deuitwerkingen en Symptomata van dit vergif niet altoos dezelfde op ondarfcheide perlbnen. Sommige, voor al die van een bloedryk of zwartgallig temperament zyn, worden 'er volftrekt woedend door. By andere, byzonder by phhgmatm, verWekt het enkel eene akelige en duurzame droefgeeftgne.d, gepaard met angrt, fchrik, gejaagdheid , flapeloosheid of nare, zwaarmoedige dromen, enz. waaraan zy dan langzaam gaan kwynen en umeeren , zonder menigmalen oit weder op hun vernaai te kunnen komen. Doch de gemeenfte uitwerkingen zyn of eene vreesiyke verhitting van het bloed, waardoor ibmtvds het geheel karakter van den ongelukkigen Jydcr eene ganfche omwenteling ondergaat, zoo dat het zachtfte, gevoehgfte, liefdragendfte menfch, gemelyk, on'eduld.g, oplopend, en een volftrekte menfehenhater wordt; of eene totale verfiapping van de zenuwen en verdroging van de befte fappen en edclile levens geeften, waarvan dan het gevolg is eene hebbelyke neerflagtigheid en volftrekte werkeloosheid, en eene onverfchilligheid vooral het geene

waar-

Sluiten