Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 108 )

©ffchoon het in zyn aart niets gemeen heeft met alles wat onder den naam van Sympathie vervallen kan.

„ Kortom, om iemand te vergeeven, wordt het praparttum zelden aan hemzelven geappiiceerd, 'maar meell aan een derden ingegeeven; het is genoeg dat de intentie van den gifmenger zei ven zich duidelyk bepale op den ge enen dien hy beledigen pril.

7» Het geheele procés van toediening van het vergif, beftaat in drie of meer ondérfcheide praparata of Spiritus, het een krachtiger dan het ander, waarvan hy het ftcrkftè van tyd tot tyd zelve inneemt •, de andere gebruikt hy om dezulke , door wien hy werken wil, voor te bereiden.

„ Op deze doedt de Spiritus, offchoon met het vergif geïmpregneerd, geene nadeelige, maar eerder eene aangename dan onaangename werking, naarmate van desfelfs fterkte. En zy hebben 'er omtrent dezelfde gewaarwording van als van het Opium, 't geen in eene geringe mate gebruikt, de geeften eerft bedwelmd en daarna verlevendigt doch als men het in overmaat gebruikte, zou men ?er, evenals door het vergif zelve, volftrekt rasend van kunnen worden.

Sluiten