Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( Ito )

kunft aan ons te beproeven. Ik yg om meer te zeggen, Myn Heer! ik Weet watmy voor my zel ven teduchnen ftaat, als ik de geheele zamenzweenng ontdekte , en dat men niet in gebreeke zal blyven, om door alle mogelyke weegen en middelen , het ergfte vergif tegen my te richten, te meer daar ik reeden heb van te denken , dat ik reeds by fommige van hen verdacht ben, wyl zy weeten dat my veel van 't geen hen raakt bekend is. Doch 'er hangc te veel aan, ik mag het niet verzwygen.

„ Weet dah, Myn Heer, dat bet kwaad w^rkelyk reed, tor on; is overgeflagen. De Brasfelaar heeft nier alleen federt lang geheime correfpondentie hier te Lande gebonden, en veel van zyn vergif yerfpreid en gedebiteerd; maar de uitvinding zelve is reeds hier ce Lande onder verfcheide bekend die nu hetzelfde handwerk dry ven , en dag en aatht in hunne verborgen holen, om een geringe winlt, aan het bereiden en beproeven van dit vergif arbeiden. Onder deze, zegt men, dat vooral een verlopen Franfchman is , die zich eerft een tydlang met het eorrrgeeren van proeven voor de Boekverkopers gegeneerd heeft, doch daar geen winlt genoeg by vindende, en in kennis met den Brusfelaar geraakt zynde, eerft aan hem een party luiden hier te Lande heeft opgegeeven, op welke men verlangde dat het vergif gericht zou worden, en die federt zelve aan dit rampzalig handwerk

ver-

Sluiten