Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE OUDERWETSE NEDERLANDSCHE

PATRIOT.

N*. VIII.

Obire&atio & livor pronis auribus arripiuntuK Quippe adulationi pdum crimen fermtmt , M/lionitati fa/fa fpecies Libmrtatis tneft.

Tacit. Hift. 1. i«

» 1rVar beh?orden wet/e*te zyn tcsen het

„ LJ fchryven van onnutte gefchriften ert prul„ /en, zoo als 'er wetten zyn tegen de leeglopers „ en vagebonden:" fchreef de goede MoNtaigns voor omtrent anderhalve euw (*); en geen zyner, Lezers toen noch naderhand heeft niet moeten bekennen, dat hy geen ongelyk had. Maar als 'er wetten, als 'er ftr^ffen zyn moeiten tegen gefchriften , die enkel mateloos zyn , wat zal men dan doen omtrent zulke gefchriften, als waarvan wy in onze twee voorgaande Nummers gefproken hebben: omtrent fchritten, die gelyk mogen geree-

kend,

(#> 11 devroit y avcir eueliiue ttörSian dl» loix tontre t»s icrivaiM inepm & .«..«/«, comme U y a comrr /« va-ahorn V 1°'*"™* ee „;]1pa, morene, tiürivaMeri* ftmblo efin ^V* fftttma «f((» finii desbordé. Effais L. 3- Ch. 9.

M

Sluiten