Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(171 )

Wy gaan over om volgens belofte, aan onzët Leezers een nieuwe Correfpondent bekend te maken. De volgende Brief is ons eenige dagen geleeden door een onbekende hand toegezonden.

Myn Heer den Ouderwet/en Patriot!

Wat voor een menfch zyt gy? ben je kort of lang, dun of dik, regt of krom-, ik wil u wel eens kennen ; draagt gy wel grote Henry Quatre gefpen en hoed? pryft gy de Franfche wel boven de Nederlandfche zeeden en gewoontens ? zweert gy wel dat door het fluiten van het concept Traftaat met de Americanen, en door het afperzen van Convoy voor onze Houdtfcheepen naar Breft, en het opbrengen onzer Suiker en Coffyfcheepen , ons Landt zeer gelukkig geworden is ? gelooft gy wel dat de Engelfchen geen geld, geen crediet, geen volk, en geen fcheepen hebben; dat de Zondt voor hunne Coopvaardyfcheepen toege floten, en voor de onzen open is; dat zy Gibraltar, Minorca, Guernfey, Yerfey, en alle hunne bezittingen zoo in Africa, Azia als America kwyt, en geheel uit de Zee weg gejaagt zyn; — Dat zy het Trac* taai van Cromzve/ hebben moeten intrekken, en dat wy hun dwingen zullen om ons voortaan eerft te groeten ? —, Ik geloof gy zyt in dit alles nog niet

ge-

Sluiten