Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 206 )

nuen van het Ryk tot io, ja fomtyds tot 20 pef Cent interen:.

Eindelyk wierd onder de gelukkige Regeering van onzén Stadhouder , haaren Koning, Willem III, een Bankte London opgerigt, volgens Acte van het Parlement, en Octroy van den Koning ert Koningin Maria in dato 27 July van 't jaar 1694', ■waarin alles gereegeld wierd volgens de nauwkeu* rigfte Inftructien en Ordonnantiën.

Den eerften inleg by fübfcriptie was cC i,soo5ooo om onder den Gouverneur en Directeurs te mogen ïiegocieeren in juweelën, goud, zilver, billioen, an het difconteeren van Wisfelbrieven, het avanceeren op genoegzame onderpanden of hypotheken, om aan het Gouvernement avances te doen op Parlementaire Securiteyt, en eyndelyk om te worden de Casfiers van den Staat, om de (*) Exchequer-Billetten te doen circuleeren, en de Revenuen van den Staat te ontfangen en uittegeeven , voor alle welke avances de Bank geniet een Provifie van 5 per Cent s'jaars, welke Privilegiën door

het

(*) Excheqaer is de Finantie ef Schat kamer van liet Rykt en haare Billetten van dezelfde natuur als onze militaire or. donnntïtien ; dog voor aller'ey fommen betaalbaar op zigt, wordende in de Bank betaalt en ingetrokken, of gelyk Koopr mans quitantien op Casfiers,

Sluiten