Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 211 )

als ik in twee en zeeventig was. O die Luien*» .] burgers! O die Franfchen! flt zal ze noyt ver„ geeten; ik gril nog als ik 'er om denk enz.

)f enz." Dus verre Grootje en Beftevaar: nu

komtgy, Heer Oudervvetfe Patriot, my fprookjes Vertellen van Franfche Schapen en zagtmoedige Lammeren. Wat wilt gy zeggen, en wat moet ik voortaan gelooven? Gy die my in de war hebt geholpen, eylieve wees zo goed van 'er my weeder uyt te redden, en met twee reegels antwoor4 'te vereeren

Uw teegeneegene Dienaar

OMIKROJfti

ANTWOORD.

Vriend Omikron, wy gebruykten een oneygentlyke expresfie wanneer wy de Franfchen Schapen noemden. Zy zyn het niet; maar, wat uw oude luyden u ook op de mouw hebben gefpelt, de Franfchen zyn nog minder Vosfchen of Wolven, en nog veel minder een zamenftel van die beyde natuuren, gelyk zommigen waancn. Anderen geeven hun een min hatelyke dog meer verachtelyke naam; maar dit alles is belacchelyk. Dit zyn dwaaze vooroordeelen van dc kinsheid, oyerleeS $ TC*'

Sluiten