Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 214 )

dert Europa. Is 'er hier of -daar een domme Fe* dant, een Griekfe Kwak , die ze veracht; hy is fiiet waardig de beroemde Boeken van andete volkeren, en van den alouden tyd, te achten. Parys is wat Atheenen, en wat onder Auguftus Romen was. De Franfche Toneellpeelen dragen overal goedkeuring weg, worden alom vertoont tn toegejuicht, en doen den Aardbodem treuren of lagchen. Wat andere Natie heeft dat voorrecht ? Palamcdes en Othello, Falftaff en SaartjeJans met al haar verdienften blyven t'huis. Buiten Spanjcn wie kent Calderon en wie da Vega? Moeder Merope van Veronen klouterde en klom over het Alpifch Gcbcrgt, maar in geen Veroneefch en an een Franfch gewaad. By U, myn waarde Franfchen zyn de letteren en kunften in bloei! Veertig geleerde en groote Mannen zitten ieder in een armitoel, en hebben de wysheid in pacht: wolken van wierook, die zy zig onderling toezwaaijen, onttrekken hun aan 't gezigt; maar zy zitten 'er, dat is vaft. Vermaarde Schilden kan Vrankryk oader haare Zoonen tellen ; aan wicn niets anders als het Coloriet (niet het blinkende maar het natuurlyke Coloriet) ontbreekt; haare Beeldhouwers zyn zeedert een eeuw de eerfte van de Wacreld. Haare wyze Bouwkunde heeft meer op, met inwendige gemakken als met uiterlyken zwier. Zyn haar boudoirs en kabinetjes, haar klein» huisjes of huisjes van plaifier, niet alderliefft? Alleen

de

Sluiten