Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

GODSDIENSTVRIEND.

Zoekt de dingen, die loven zijn.

col. III: I.

DE HEMELVAARD VAN JESUS STREKT TER BEVOORDERING VAN HEILIGHEID EN TROOST VOOR EEN CHRISTEN.

Waarde Medechristenen! offchoon wij onze gedachten over de Feestftoffen, op verzoek van Geleerden, eenige dagen voor de Feestdagen zeiven mededeelen, zal u echter dit blad in handen komen één dag voor het Feest van de Hemelvaard onzes eeuwiggezegenden Verlosfers. ' .

Wij hebben u in het laatstverlopen jaar de natuur , ae wijze en waarheid van jesus hemelvaard voorgelteld; (, ) thands zullen wij u bijzonder opleiden tot die pligten, welken deze heuchelijke gebeurdenis van u afvordert.

Gij hebt door de hemelvaard van jesus een treilend He. ■wijs voor de waarheid van uwen christelijken Godsdienst. — Hij herleeft naar zijn voorzegging; Hij vaart ten hemel vplgends zijne voorzegging; bijgevolg u hij de waare

O I D. No. 38, 39-

11. deel. Qq

Sluiten