Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(312 )

toe te bereiden tot mijnen Iaatiten inik ■ en als ik u

daar vinde, dan zal niemand ons fcheiden -— dan zal niemand ons uit dit Vaderland verdrijven : daar zullen 'wij vrij denken, vrij fpreken, vrij werken 1 — 't zal eeuwig

ons Vaderland zijn! Dat dan ieder Christen op het

feest van jesus hemelvaard juiche:

Als mijn flrijd is afgeftreden,

Zal mijn ziel ten hemel varen! In den dag der eeuwigheden, Zal dit vleesch ten hemel varen! Varen met de hemelfcharen! —* Met mij'n jesus, j'a o j"a! Vaders Kindren! Gods Beminden!

Als we jesus troon omringen, Dan zal ik u allen vinden; 6 Hoe zullen wij' dan zingen, Zingen, zingen, eeuwig zingen! „jesus leed op Golgotha!

Voor ons! voor ons! hallélujah J'?

Te Arafterdam, bij M. de BRUIJN, in de Warmoesuraat,

Sluiten