Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

GODSDIENSTVRIEND, SY\ 43.

Ook uwe hairen des koofds zijn allen geteld.

matth. X: 30.

GODS VOORZIENIGHEID OVER DE ZOOGENAAMDE KLEINSTE DINGEN.

T~\e verjongde Natuur verfpreid haare fchoonheden in deze «■-'' dagen bevallig ten toon , en verheerlijkt, op de verrukkendfte wijze, de grootheid van haaren Maaker. Gelukkig mensch, wien de Natuur bij de hand neemt, en al vroeg over haare bloeiende velden heenvoertl Ieder fchrede fcherpt het verftand, veradelt het hart, en verfpreidt verkwikking over zijn leven. Daar toe wilden we thands onze Natuurgenooten opleiden , ten einde zij des te meer de goedheid en liefde des grooten Scheppers mogen zien, gevoelen en bewonderen. Deze volgendefamenfpraak, die de g o d s d 1 e n s tvriend met zijnen vriend vroomhart op deszelfs Buitenverblijf al wandelende gehouden heeft, wordt u, ter bereiking van dit oogmerk, medegedeeld.

Godsdienstvriend. Alles, mijn vroomhartI is in Gods wereld toch goed en nuttig. Hij fchiep niets zonder oogmerk; alles, wat is , heeft zijne bedoeling en einde. — De wereld gelijkt eene fchouwplaats, waar te gelijk duizend millioenen van kragten werkzaam zijn. — Alles, wat ter onderhouding van het geheel gefchieden moet, gefchiedt, en alles gefchiedt op den juisten tijd. —De onbegrijpelijke menigte van planten, dieren en menfchen wordt onderhouden , en op verfcheiden wijze beweldaadigd.

Vroomhart. En echter vernomen zich fommige ver» II. deel. S s me-

Sluiten