Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

('3*5 )

wij juist, naar de tegenwoordige mate van ons doorzigt in de Natuur,haare betrekkingen nog niet ontdekt hebben. Weinig menfchen beoefenen zich in de Natuur, zij pionderen haar liever, en echter wil elk ietslaaken, beflisfen, verbeteren., veranderen. Wij beklagen ons dikwijls over het onkruid des akkers, maar wij weten het oogmerk des Scheppers nier. Wij kennen het dier niet, dat van die plant, die ons zoo lastig is, gevoed wordt. Hadden wij onderzocht, welk eene foort van fchepzelen daar mede onderhouden worden, zoo zouden ons, zelfs ook de verachtfle gewasfen, aangenaam ziin. De Majefteit des Scheppers fchittert het fterktst uit de vérfcheidenheid der dingen. De Angelier is fchoon, hoewel ze te gelijk geen Roos is. De Slang en het Schaap behooren beide tot de wereld. De wilde Houtappel heeft ook zijne nuttigheid, fchoon hij zoo zoet niet fmaakt als de zappige druif. Is de wereld het werk Gods, zoo moet zij ook de fchoonfte, de beste wereld zijn; en wie in de Natuurgefchiedenis geleerd heeft, dat alles door zijne gevolgen in de wereld gevvigtig wordt, zal zich wel wachten, met de lafhartige inwerping tegen den Godsdienst op te komen , dat zich de Voorzienigheid met geene kleine dingen bemoeit.

G. Hoe veel, mijn vroomhart! behoort 'er niet toe, dat flegts eene plant reuk geeft! 'Er moeten zappen in de aarde zijn — 'er moeten wortelen, buizen, vaten op het kunftigfte in de planten gemaakt zijn — daar toe moet de zon (uwe zon, ó God! was daar toe nodig, dat deze weiden uitwaasfemden en het maibloemtjen mij verkwikte!) den affland, de grootte en de kragt hebben, om warmte

voord te brengen 'er moet eene natuurwet zijn, naar

welke de zappen kunnen opitijgen — 'er moeten op de bladeren zoo veele zuigopeningen zijn — 'er moet eene fchei-

ding van het grove en tedere zijn en dan kan 'er eerst

eene uitwaaszeming plaats hebben! En welken dienst doet dit dan? Zonder deze konden zich de minfte dieren voeden, 'er konden zoo veele niet bij elkander weiden, zonder deS s 3 zelve

Sluiten