Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C-3S6- )

zelve zoude ons de Roos de Angelier zoo min aangenaam zijn als de kezelfteen en het lood; zonder deze beftendige uitvloejing der ruikende deelen, was 'er geen heelkunde , in 't geheel geen middel tegen de onmagten.

V. Men befchouwe flegts het kleinfte verfchijnfel in de natuur uit het waare gezigtpunt, en wij zullen zien, waarom de Schepper het zoo en niet anders gefteld heeft. Een blinkend voorbeeld is het afvallen der bladeren. Welk eene kleinigheid 1 welk eene toevallige zaak! En echter is het uitgemaakt, dat op dit verwelken en afvallen der bladen berust, of wij in 't volgend jaar ooft en boomvruchten zullen hebben , dan niet? De ontdekkingen, die men in Engeland aan de Moerbesfenboomen, bij de zijden teelt, daar van gezameld heeft, ftellen het buiten allen twijffel, dat de boom, wanneer hij ontbladerd is, de ftrengfte vorst kan doorftaan. Het is voor den boom gantsch niet onverfchillig , wanneer de bladen afvallen. Zijn ze te lang aan de takken, zoo trekken ze nog aanhoudend eenige fappen naar zich. Zoo lang de vaatjens in den fteel van het blad nog open zijn, en dit zijn ze zoo lang het blad nog blijft hangen, zoo lang kan ook het zap van den boom in de plant indringen en de buizen aanvullen. Komt 'er intusfchen eene plotslijke koude, zoo bevriezen deze zappen, zij zetten zich uit, verfcheuren, vernielen de vaten, het gantfche weeffel der planten berst, alle buizen worden opgefpleten, de laatfte zonneftraalen, die als dan tegen den middag nog op de gevvasfen vallen, veroorzaken , dat zich in het binnenfte des booms het verderf zet; dit lokt kevers daar heen , en zoo verliezen wij de boomeu,zoo worden bosfchen bedorven, door een zeer geringe oorzake. Hoe ligt valt het den Schepper, ons zijne weldaaden te onttrekken! Hoe veele millioenen kragten der natuur, die wij anders niet vreezen, ftaan op zijn bevel tegen ons op, en worden ons verfchrikkelijk? En wie van ons weet, hoe het toegaat, wanneer een zoo klein rad in het groote werktuig der wereld verfchrankt wordt? ——

G. Het

Sluiten